Európska noc výskumníkov

Jedinečný festival vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Sme hrdí, že aj na Slovensku môžeme byť súčasťou podujatia, ktoré sa každoročne koná v jeden deň v rámci viacerých krajín Európy (viac ako 25 zapojených krajín a 300 miest). 

Zdroj: nocvyskumnikov.sk

Už 17. ročník podujatia sa tradične uskutoční v posledný septembrový piatok - 29. 9. 2023, a to v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a ďalších sprievodných lokalitách. Celodenný program ponúkne inšpiratívne vedecké prezentácie, diskusie, interakcie s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na pódiu. Okrem hlavného programu vo festivalových mestách bude súčasťou podujatia množstvo sprievodných akcií v deň podujatia, ale i pred ním a po ňom.

Voľný vstup pre všetkých návštevníkov!

Je náš cieľ jednoduchý?!

Cieľom podujatia je priblížiť výskum a inovácie širokej verejnosti a ukázať tak, ako ovplyvňujú náš každodenný život. Sme presvedčení, že popularizácia vedy má na rozvoj spoločnosti neuveriteľný vplyv a môže posunúť hranice ľudského poznania. Osobitým cieľom je podpora mladých ľudí pri rozhodovaní sa pre vedeckú kariéru.

Počas najbližších rokov sa chceme zamerať na prezentáciu technologických výdobytkov a inovatívnych riešení, ktoré nám uľahčujú a spríjemňujú život, ale najmä na tie, ktoré nám môžu pomôcť zvrátiť nepriaznivé trendy globálneho vývoja (klimatická kríza, dochádzanie prírodných zdrojov, nové choroby/epidémie, a pod.). Z viacerých identifikovaných oblastí, ktorým sa chceme v rámci jednotlivých ročníkov postupne venovať, sa počas aktuálne pripravovaného podujatia plánujeme zamerať, okrem iného, na dve hlavné témy:

  • VODA – šetrenie, ochrana, čistenie, predchádzanie míňaniu zdrojov, a pod. 
  • UMELÁ INTELIGENCIA - úloha pri napredovaní ľudstva a riešení problémov, ktorým musí svet čoraz viac čeliť (so zreteľom aj na možné riziká).

Prečo je teda popularizácia vedy dôležitá?

Aby mohli vedecké objavy dosiahnuť svoj účinok, musia byť prístupné a zrozumiteľné pre všetkých. Keď majú ľudia prístup k vedeckým informáciám, môžu sa sami rozhodnúť a vytvárať si vlastné názory na základe dôkazov a faktov. Tým sa vytvára kritické myslenie a schopnosť posudzovať informácie s rozumným pohľadom. Popularizácia vedy pomáha odstrániť mýty, ktoré sa často šíria. Ľudia majú možnosť zbaviť sa predsudkov a lepšie porozumieť svetu okolo seba.

Popularizácia vedy rovnako stimuluje záujem o vedeckú kariéru a inovácie. Keď je veda prístupná a zaujímavá, mladí ľudia majú tendenciu sa jej viac venovať a vytvárať nové objavy. Podnecuje sa tak talent a zvedavosť, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj spoločnosti.

Veríme, že každý má právo na prístup k vedeckým poznatkom a že popularizácia vedy je prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. Na Európskej noci výskumníkov vytvárame priestor na vzdelávanie, interakciu a vzrušujúce zážitky. Príďte a prežite s nami jedinečnú noc, plnú vedy a objavovania!

Vplyv popularizácie vedy na myšlienky a postoj obyvateľstva je veľký.

Tešíme sa na stretnutie s vami na Noci výskumníkov!


Pozrite si aftermovie a nazrite na 16. ročník festivalu vedy, ktorý sa uskutočnil 30.9.2022: