30. september 2022, piatok.

OC Mirage, vstup voľný. 

Festival vedy sa uskutočnňuje s finančnou podporou Mesta Žilina. 

Podujatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho. 

Na príprave programu intenzívne pracujeme.