„Šansónový večer Evy Pavlíkovej & Band“

Slovenská herečka a speváčka Eva Pavlíková sa nám na šansónovom koncerte predstaví za sprievodu svojej kapely na ktorom zaznejú známe šansóny od domácich a svetových autorov a takisto muzikálové melódie.

Zdroj: facebook.com / Art-Music

Umeniu spievaného šansónu s jeho dôrazom na obsahovú zložku si Eva Pavlíková berie za svoje a napĺňa tak odkaz režiséra Jozefa Bednárika udržiavať tento hudobný žáner živý  a šíriť ho ďalej medzi ľudí.

Texty do slovenskej podoby prebásnili poprední slovenskí textári ako Monika Kozelová, Ján Štrasser, Nora Beňačková, Oľga Záblacká. To vnáša  do ich významu ďalší, nový obsahovo-výrazový prvok.

Hudobno-dramatické umenie tohto žánru Eva Pavlíková umelecky obohacuje o hereckú výpoveď a skúsenosť ženy, umelca, s neopakovateľným autentickým prevedením. Piesne ako Čerešne, Žiť za to stálo, List mame, Utešovanka, Bol si milý a iné si tak nájdu svojho poslucháča a naplnia naše srdcia nehou, pokorou a láskou.

Obsadenie: 

  • Eva Pavlíková – spev
  • Ľubomír Dolný – klavír
  • Viliam Majer –    akordeón
  • Jakub Valiček –  bicie
  • Tamas Belicza – basgitara

Dĺžka koncertu: 70 minút

Vstupné: 20,- €


Predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a na www.ticketportal.sk
Pokladňa Domu umenia Piešťany   v pondelok – piatok 14.oo – 17.oo a hodinu pred podujatím.
Telefón: 033/24 58 001 alebo 033/24 58 100, www.domumenia-piestany.sk