Ezra Šimek
We are what we are, but it is not evil
Kurátorka: Jelisaveta Rapaić
Vernisáž: štvrtok 9.11.2023, 18:00
Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Trvanie výstavy: 10.11. – 10.12.2023
 
„Prežiť život je nádherné dobrodružstvo,“ vystríha nás kovboj*ka na začiatku a pokračuje: „Vžijete sa do rôznych rolí, aby ste sa so všetkým dokázali vyrovnať, až kým sa vám ich hranice nezjavia vo svojej úplnosti.“
 
Samostatná výstava Ezry Šimek s názvom „We are what we are, but it is not evil“ sleduje dobrodružnú cestu dvoch protagonistov*iek, čarodejnice*íka a kovboja*ky na ceste k nezávislosti, (seba)prijatiu a láske. Ezra sa vydáva po chodníčkoch vychodených disentmi*kami a navrhuje nám nástroje na dosiahnutie uvedených cieľov akými sú hranie rolí, písanie denníkov a eskapizmus, pričom využíva poznatky svojich predkov*ýň a vyšliapava nové chodníčky pre súčasného*ú trans tuláka*čku.
 
Ezra Šimek (*1997) absolvoval*a štúdium na katedre fotografie pražskej FAMU (Studio nové estetiky), teóriu súčasného umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v súčasnosti študuje na magisterskom stupni TransArts na Universität für angewandte Kunst vo Viedni, v Ateliéri digitálnych médií a pohyblivého obrazu na Akademie der bildenden Künste vo Viedni. Vo svojej umeleckej praxi sa Ezra primárne zaoberá politikou queer identít a lingvistickou citlivosťou, ktoré spracúva v rozličných časových médiách (film, performatívna prednáška, počítačová hra) alebo inštaláciách reagujúcich na konkrétne miesto, zvukových dielach a texte. Ezra vníma rod kriticky - ako spoločenský konštrukt porovnateľný s mytológiou, s cieľom vytvárania fiktívnych naratívov a posilnenia synergie medzi rôznymi oblasťami fragmentovanej reality dnešných dní a fantázie, ktoré vedú k novým, inkluzívnym a špekulatívnym realitám.
 
Jeho*jej práce boli predstavené okrem iného v Českém centru New York (2023), galérii Gianni Manhattan, Viedeň (2023), v Národní Galerii v Prahe (2022), Galerii Hlavního Města Prahy (2022), Múzeu súčasného umenia Zagreb (2022), Světova 1, Praha (2022) a VUNU Gallery, Košice (2022). Šimek je držiteľom*kou Ceny Jindřicha Chalupeckého 2022.
 
Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
Výstava je súčasťou festivalu OFF Bratislava 2023.
Mediálny partner: Artalk.cz