Tretie pokračovanie jedinečného interaktívneho divadelného projektu pre batoľatá a ich rodičov.

Bábkové divadlo na Rázcestí ako prvé divadlo na Slovensku uviedlo divadelný projekt pre batoľatá a ich rodičov s názvom Batolárium. Rôznymi formami Batolárií sa divadelní/né tvorcovia/kyne v európskych mestách zaoberajú už od roku 1987. Divadlo pre batoľatá nie je len o tvorbe predstavení, ale aj o dialógu s dôležitými osobami v živote malého dieťaťa – predovšetkým s jeho rodičmi. Práve oni rozhodujú o tom, ktoré podnety ich dieťa prijme. Druhým pokračovaním projektu je inscenácia Akvabatolárium, ktorej forma je úplne prispôsobená prirodzeným potrebám batoliat, prichádzajú do priameho kontaktu s vodou v rôznych interpretáciách – more, dážď, voda vo vani, plodová voda, atď.

Farbatolárium je treťou inscenáciou v rámci jedinečného interaktívneho divadelného cyklu pre batoľatá a ich rodičov. Vo všetkých troch inscenáciách ide predovšetkým o stretnutie batoľaťa, rodiča a herca/herečky, počas ktorého sa vytvorí jedinečný zážitok. Inscenácie sú interaktívne, to znamená, že rešpektujú neposednosť detí, zapájajú ich do diania, pracujú s nimi, herci a herečky vytvárajú priamy kontakt s deťmi dotykom. Počas predstavení je dovolené hýbať sa, dotýkať sa, skúmať, smiať sa aj plakať. Tieto unikátne stretnutia predstavia dieťaťu svet divadla stvorený zo živej hudby, zvukov, hlasov, pohybov, dotykov. Cieľom projektu je prehĺbiť kontakt rodiča a dieťaťa, motivovať a inšpirovať dospelého človeka k väčšej hravosti. V živote človeka majú farby veľký význam, najmä z hľadiska psychologického. Podľa farieb, ktoré ľudia uprednostňujú, sa dá charakterizovať ich osobnosť, či momentálne rozpoloženie. Farby v priestore zase dokážu regulovať výkon či únavu, farbami môžeme komunikovať s okolím, môžeme ľudí priťahovať, alebo ich vystríhať. Ďalším cieľom inscenácie Farbatolárium je sprostredkovanie prvého kontaktu batoliat s farbami. Prostredníctvom hercov spoznávajú rôzne materiály a skutočné predmety. Nedávame deťom do ruky hračky, ale reálne veci, ktoré možno doma nedostanú (štetce, farby, papiere, vedrá, atď.). Herečka a herec vychádzajú z reakcií batoliat, kedy najdôležitejším momentom sa stáva moment kontaktu.   Dieťa má možnosť chytiť všetko, čo v rukách drží herečka a herec, môže sa po priestore pohybovať, môže komunikovať, môže sa hrať,.. a na záver dostane farbičky, ktorými si načmára svoje vlastné farebné videnie sveta.

Ubezpečujeme rodičov, že farební, pomaľovaní a pokreslení zostanú len herci.

PRE BATOĽATÁ OD 10 MESIACOV DO 3 ROKOV.

Výprava: Františka Fehérová, a.h.
Režijná spolupráca: Marián Pecko
Dramaturgia: Lea Vitkovská
Scenár a réžia: Monika Kováčová, a.h.
Hrajú: Marianna Mackurová/ Peter Butkovský
Výroba: Ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej
foto: Lea Vitkovská
1. a 2. premiéra: 19.5. a 20.5.2013 o 10:00 hod.
Dĺžka predstavenia: 30 min.

>> BULLETIN <<

www.bdnr.sk│FB: Bábkové divadlo na Rázcestí