Fašiangové tradície na Slovensku – Aké boli tradície v meste a aké boli na dedine? Hromnice, pochovanie basy, ľudové piesne… S deťmi sa 12. februára o 9:00 pozrieme na sviatky, ktoré patria k najtradičnejším u nás a skúsime si vyrobiť aj nejakú fašiangovú masku. Najlepšie masky oceníme sladkou odmenou.

Stretnutie býva každý druhý pondelok v mesiaci o 09:00, vždy na inú tému. Podujatie je určené pre deti od 5 do 8 rokov v domácom vzdelávaní. Podmienkou je platný čitateľský preukaz do Krajskej knižnice v Žiline.