Kabinet audiovizuálnych divadelných umení (KADU) pozýva všetkých divadelníkov, filmárov a priaznivcov kultúry na panelovú diskusiu v rámci trojdňového seminára s témou ,,Medzi filmom a divadlom".

TÉMA A HOSTIA
Tohtoročný program medziodborového semináru KADU sa zameriava na 100. výročie profesionálneho divadla na Slovensku. Preto je aj panelová diskusia Fenomén národné divadlo venovaná histórii a tradíciám tejto inštitúcie, ktorá po celý čas svojej existencie pomáhala budovať slovenskú identitu. Fenomén národné divadlo bolo vnímané ako symbol hodnôt, avšak v súčasnosti nastáva priestor na ich opätovné formulovanie a prípadné prehodnotenie.
Súčasťou diskusie budú záznamy divadelných inscenácií z archívu RTVS. Panelovú diskusiu vedie divadelná teoretička Silvia Hroncová a hosťkami sú operná historička Michaela Mojžišová, vedkyňa Eva Gajdošová, teatrologička Soňa Šimková a hosť, divadelný a filmový vedec, Karel Král.

AKO SLEDOVAŤ
Diskusia bude naživo streamovaná z Kina Lumiére, stačí sledovať FB stránku KADU (organizátora eventu), kde bude prebiehať online.

AKO DISKUTOVAŤ
Odporúčame si pred diskusiou stiahnuť aplikáciu Slido, cez ktorú bude možné klásť otázky hosťom.

Sledovanie diskusie je zdarma.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavným partnerom podujatia je Slovenský filmový ústav a mediálnymi partnermi sú RTVS a Rádio_FM.

Podujatie, ktoré usporadúva KADU // Online cez Facebook Live

>> Pozrite si kompletný program KADU: Medzi Divadlom a Filmom <<

Na obrázku môže byť text