Občianske združenie Stretnutie chrámových hudobníkov organizuje v Senci 4. ročník Festivalu duchovnej hudby. Tohtoročný festival sa skladá z 5 koncertov, pričom každý je zameraný inému hudobnému štýlu.

Termíny koncertov:

  • 30.09. o 19:30 v katolíckom kostole - Otvárací koncert
  • 07.10. o 18:00 v evanjelickom kostole - Organový koncert
  • 15.10. o 18:00 v evanjelickom kostole - Koncert chrámového zboru
  • 22.10. o 19:30 v katolíckom kostole - Koncert ženského zboru + orchestra
  • 28.10. o 18:00 v MsKS / Labyrint 2.poschodie - Večer klavírnych improvizácií

Na otváracom koncerte vystúpi ZUŠ Senec pod vedením dirigenta Tomáša Šelca v spolupráci s organistom Richardom Vörösom.

Na organovom koncerte v evanjelickom kostole vystúpi talentovaný organista Ján Bulla s interpretáciou diel J.S.Bacha, F.M.Bartholdyho a iných.

Publikum sa môže tešiť na nasledujúci koncert chrámového zboru Sancta Maria, ktorého repertoár bude zameraný na gospel a spirituál. Pre tento zbor je charakteristický temperament, energia a spontánnosť.

Ďalším koncertom sa prenesieme do obdobia baroka. Dámy zo ženského zboru Les Sirénes, ktoré už senčania mali možnosť stretnúť na minuloročnom festivale, pripravujú dielo barokového skladateľa Pergolesiho - Stabat Mater, v aranžmáne pre ženský zbor s orchestrálnym doprovodom.

Vrcholom festivalu bude nevídaný koncert s názvom "Večer kalvírnych improvizácií". Do Senca zavíta český klavírny virtuóz a improvizátor,známy na svetovej úrovni, maestro Jiří Pazour. Ako samotný názov napovedá počas celého koncertu bude klavirista improvizovať na známe témy ako napr Ave Marie, Mozartove melodie, Lisztova La campanella a pod. Všetku hudbu tak bude tvoriť umelec na mieste, priamo pred očami divákov nezaznie tu žiadna vopred naštudovaná kompozícia.

Pazour je svetovo známy klavírny improvizátor, ktorý sa dokonale orientuje vo všetkých hudobných štýloch a žánroch od klasiky až po jazz či pop-music.

Vstupné na všetky koncerty je dobrovoľné.

Tento projekt finančne podporil  Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Senec a SPP.