Pozývame Vás na prehliadku súčasnej drevenej architektúry Fórum drevostavieb 23 spojenú s prednáškou Ing. arch. Ľubice Fábri, ArtD. Méty v taaní z dreva vo svete a u nás.