Hrnčiarska výroba – akreditovaný kurz

Rozsah: 60 hodín / 21 lekcií
Kapacita: 6 osôb
Cena: 150 € / jedna časť

Viac informácii

Na kurze nadobudnete prehľad o tradičnej hrnčiarskej výrobe, spoznáte sortiment výrobkov s ich charakteristickými regionálnymi prvkami. Osvojíte si technologické postupy točenia na hrnčiarskom kruhu. Naučíte sa výrobky zdobiť engobovaním, glazovaním a vypaľovať.

Kurz je rozdelený do troch častí:

  • I. časť: základy hrnčiarskej výroby / 17.10. – 5.12.2023 /150 €
  • II. časť: tvarovanie nádob /16.1. – 5.3.2024 /150 €
  • III. časť: hrnčina /19.4. – 7.5.2024 /150 €

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje. Platba za kurz prebieha po častiach.

* Kurz, pozostávajúci z troch častí, je akreditovaný MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Podmienkou na získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na celom kurze v rozsahu najmenej 75% výučby a absolvovanie záverečných skúšok.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Košice, Mäsiarska 52
Kontaktné údaje: Iveta Kažimírová, +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk


Informácie k akreditácií

Podmienkou získania akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou je účasť na všetkých častiach kurzu (v rozsahu najmenej 75% výučby) a absolvovanie záverečnej skúšky. Teoretickú časť záverečnej skúšky je potrebné vykonať najneskôr do 15 dní od ukončenia kurzu.

Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
– teoretická časť: písomný test odborného zamerania (požadovaná úspešnosť 60%)
– praktická časť: prezentácia vlastných výrobkov a vzorkovníc z kurzu s informáciami o technologických postupoch výroby, použitých materiáloch a pracovných nástrojoch, predvádzanie výroby

Škola remesiel ÚĽUV garantuje účastníkom akreditovaných aj všetkých neakreditovaných vzdelávacích aktivít rovnaký obsah kurzu, rozdiel je len v spôsobe ukončenia.


Termíny

Trvanie kurzu: 17. 10. - 7. 5. 2024
Termín: utorok /16.30-19.30/
Lektor: Amália Holíková
Cena: 450 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka  kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach <<