Zažite významné hudobné dielo amerického velikána Steva Reicha. Po 18 rokoch od jeho slovenskej premiéry ho v SNG uvedie mladý slovenský súbor Spectrum Quartett.

Vo svojej azda najosobnejšej skladbe Different Trains pre sláčikové kvarteto a zvukovú stopu Reich tematizuje svoj židovský pôvod, ako aj svoje komplikované detstvo v kontexte druhej svetovej vojny. „Predskokanom“ tejto legendárnej skladby bude Loose in Blues Lucie Chuťkovej, sláčikové kvarteto skomponované v roku 2021 práve pre Spectrum Quartett.

Program: Lucia Chuťková, Steve Reich
Účinkuje: Spectrum Quartett

Koncertný cyklus Hudba dneška realizuje SNG v dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja v spolupráci s InMusic, o. z., so Slovenskou sekciou ISCM a s VENI ensemble od roku 2011. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2023 podporili z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia, Hudobný fond a SOZA. Mediálnymi partnermi sú Opera Slovakia a Hudobný život.