IOKASTÉ / SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU

  • 19.00│Slávnostné otvorenie patrónom festivalu Igorom Bauersimom
  • 19.30│Iokasté

Koprodukčná inscenácia Iokasté Slovenského komorného divadla v Martine a českej scény Městská divadla pražská vznikla ako súčasť medzinárodného projektu Catastrophe, ktorý zastrešuje platforma Union des Théâtres de l’Europe (Únia európskych divadiel). Základným dramaturgickým východiskom projektu je grécka dráma a mytológia ako dedičstvo európskej civilizácie, avšak ambíciou nie je inscenovať texty klasikov. Lukáš Brutovský tak vytvoril nový autorský text s jasnými spoločenskými a politickými odkazmi, v ktorom sa antické motívy prelínajú so súčasnosťou. Veľký priestor tu dostáva ženská hrdinka Iokasté, ktorá v antickom svete, modelovanom predovšetkým mužmi, bola akosi vždy na okraji záujmu. Svoj priestor si nakoniec musí vybojovať tak, že sa pomstí a to na samotnom mýte, ktorý napísali muži. Inscenácia o toxickej maskulinite vyniká okrem zaujímavej reinterpretácie aj výraznou výtvarnou a pohybovou zložkou. Režisér Lukáš Brutovský tu už po druhýkrát spolupracoval so scénickým umelcom a výtvarníkom Jurajom Poliakom. Pod pohybovú spoluprácu sa podpísal mladý slovenský tanečník pôsobiaci v Česku Martin Talaga.

SCENÁR A RÉŽIA Lukáš Brutovský DRAMATURGIA Miroslav Dacho DRAMATURGICKÁ SPOLUPRÁCA Lenka Dombrovská PREKLAD DO ČESKÉHO JAZYKA Lukáš Brutovský, Lenka Dombrovská SCÉNA Pavel Borák KOSTÝMY Zuzana Hudáková POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Martin Talaga VÝTVARNÁ SPOLUPRÁCA Juraj Poliak, Michaela Poliaková VÝBER HUDBY Lukáš Brutovský ODBORNÁ SPOLUPRÁCA Alexandra Rychtarčíková VIDEOART Matouš Ondra ÚČINKUJÚ Jana Oľhová, Petr Konáš, Juraj Poliak PREMIÉRA 28.10.2022


Slovenské komorné divadlo Martin
Vzniklo v roku 1944 ako druhé profesionálne divadlo na Slovensku. Silná tradícia ochotníckeho divadla predurčila Martin stať sa ďalším hlavným centrom divadelnej kultúry. Z hľadiska dramaturgického hľadania a režijnej interpretácie SKD patrilo a stále patrí k tomu najpozoruhodnejšiemu na našej scéne. Rovnako tak malo vždy významný vplyv na formovanie slovenského herectva. Niektorí herci zostali SKD verní po celú svoju kariéru, iní, ktorí tu začínali, sa neskôr etablovali ako herecká špička aj na našej hlavnej scéne. Mnohí z hercov, ktorí tu pôsobili, sa neskôr stali emblémovými osobnosťami slovenského divadla. Aj v súčasnosti divadlo disponuje jedným z najzohratejších súborov, ktorý je navyše plný osobitých hereckých individualít.


Lukáš Brutovský

1988

Je predstaviteľom najmladšej generácie súčasnej slovenskej réžie. Absolvoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde neskôr pokračoval v doktorandskom štúdiu. Už počas pôsobenia na škole rezonovali jeho inscenácie ruskej klasiky, ktoré hosťovali na niekoľkých medzinárodných divadelných festivaloch a získali viacero ocenení. Brutovský pravidelne spolupracuje s viacerými slovenskými i českými divadlami. V roku 2014 sa dokonca stal laureátom ceny českých Divadelných novín v kategórii Najlepšia réžia sezóny za inscenáciu Maryša v brnianskom HaDivadle. Okrem režijnej tvorby sa venuje aj prekladu textov z nemeckého jazyka a je autorom niekoľkých rozhlasových a divadelných hier či dramatizácií. Od roku 2015 je umeleckým šéfom v Slovenskom komornom divadle v Martine. Brutovský sa vo svojich réžiách nespolieha na javiskovú imagináciu, význam tlmočí najmä prostredníctvom herca.

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporilo Ministerstvo kultury ČR a Fond na podporu umenia.


Městská divadla pražská / Slovenské komorné divadlo
Lukáš Brutovský: Iokasté
19.00 v Štúdiu SND na Pribinovej 17
slávnostné otvorenie festivalu jeho patrónom Igorom Bauersimom
VSTUPENKY


Inscenácia je súčasťou programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.