Husľový recitál svetoznámeho huslového virtuóza.

Ivan Ženatý - husle
Igor Ardašev - klavír

Recitál sa koná v rámci festivalu Višegrádske dni 2021.