Diskusia o rodovo inkluzívnom jazyku ako o jednom z aspektov problematiky rodovej rovnosti.

Hostia: Marián Kuna, Dana Vitálošová, Mariana Szapuová a Marián Zouhar

  • Je rodová rovnosť problém alebo riešenie?
  • Potrebuje hovoriť o odborníkoch aj odborníčkach v jednej vete?
  • Je rodovo inkluzívny jazyk požiadavkou spravodlivosti alebo gender ideológie?

Rodová rovnosť je kontroverzný koncept, s ktorým sa spájajú dve protichodné interpretácie. Na jednej strane požiadavka spravodlivosti medzi mužmi a ženami (a v poslednom čase aj voči skupinám používajúcim skratku LGBTI+), na druhej čudná snaha o kultúrnu revolúciu, ktorá ruší oprávnené rozdiely medzi pohlaviami. Zavádzaniu jazykových zmien okrem toho chýba spoločenský konsenzus, veľká časť spoločnosti ho vníma ako ideologickú deformáciu. Snahou podujatia je vytvoriť priestor na racionálnu diskusiu dvoch kultúrnych svetov, identifikovať problém a aspoň sa rozumieť v tom, v čom sa nerozumieme...

Podujatie sa koná v rámci festivalu Bratislavské Hanusove dni 2023.