Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Prvá zo série výstav bola venovaná básnikovi Štefanovi Atilovi Brezánymu (1909 – 1992). Druhá zo série výstav je venovaná maliarovi, učiteľovi, sochárovi, technikovi a prírodovedcovi Jozefovi Božetechovi Klemensovi (1817 – 1883) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 25. júla do 15. augusta 2022. Obsahom výstavy bude biografia, bibliografia a výber kníh a článkov o osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom.