DEKORATÍVNA KERAMIKA
Celé leto máme pre Vás pripravené ŚTVRTKOVÉ workshopy s keramikárkou Mgr. Vladimírou Bateľovou rod. Mikovou. Príď a tvor pod vedením keramikárky s hlinou v priestoroch tvorivej dielne. Každý štvrtok v tvorivej dielni od 16:30 hod.

O lektorke:
Mgr. Vladimíra Bateľová, rod. Miková
pochádza z malebného mestečka Lipany. Už odmalička sa venovala výtvarnému umeniu, v čom ju podporovali rodičia. Ako dieťa navštevovala základnú umeleckú školu, ktorá umocňovala jej vzťah k výtvarnému umeniu. Po skončení štúdia na strednej škole absolvovala štúdium na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, kde získala vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore výtvarná výchova. V minulosti sa zaoberala aj reštaurovaním pamiatok, pričom pracovala päť rokov ako reštaurátorka na Dóme sv. Alžbety v centre Košíc. Momentálne žije v Košiciach, kde sa venuje rôznorodej umeleckej činnosti. Všetok svoj čas venuje umeleckej tvorbe, či už keramickej tvorbe a práci s hlinou, ale aj výtvarnému umeniu, modelovaniu, kresbe a v neposlednom rade maľovaniu s pomocou techniky airbrush. Pôsobila ako lektorka v rôznych detských umeleckých táboroch a na workshopoch. V poslednom období okrem iného viedla aj vzdelávacie kurzy pre deti a dospelých ako lektorka keramiky.

Materiál, pracovné nástroje a malé občerstvenie sú súčasťou ceny workshopu. Každý workshop je jedinečný, na každom sa budú vytvárať iné výrobky. Modelovanie z plátov, práca s hlinou.

Výrobky budú následne vypálené.
Miesto konania: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice – priestory tvorivej dielne.

Cena: 25 EUR/osoba/kurz
Max. počet účastníkov 7 osôb.
Prihlasovanie: mailom info@oztvorivadielna.sk.