Pre záujemcov o vesmír a astronómiu bez obmedzenia veku a vzdelania. Stretnutia sa uskutočnia v uvedených termínoch a v časoch zaujímavých astronomických úkazov v Objavovni SNM – Prírodovedného múzea. 

Stretnutia sa uskutočnia:

Miesto: Objavovňa, 3. poschodie, SNM-PM