Pozýame všetkých, ktorí majú chuť trénovať mozgové závity a nie je im ľahostajné ich duševné zdravie, zapojiť sa do aktivít Klubu (ne)zábudlivcov.

II. skupina