Kto povedal, že opera patrí len do divadla? Mýlil sa!

Dňa16. apríla o 19:30 zaznejú najväčšie operné hity ako Nessum dorma alebo klasická Pije Jesu v magických priestoroch gotického kostola v Ochtinej. Koncert mnohokrát oceneného sólistu Opery Štátneho divadla v Košiciach, Titusza Tóbisza a Tatiany Hajzušovej, víťazky medzinárodnej súťaže z roku 2020, organizuje pre verejnosť obec Ochtiná a Evanjelická cirkev v Ochtinej.

Návšteva kostola už tradične patrí k veľkonočným sviatkom, príďte na chvíľu zabudnúť na starosti každodenného života, zahĺbiť sa do svojich myšlienok a započúvať do speváckeho umenia najvyššej kvality. Počet miest je obmedzený, preto ak máte chuť a čas, zakúpte si vopred vstupenku v cene 2 eur na obecnom úrade v Ochtinej (celý výťažok poputuje už tradične na údržbu kostola).