Alessandro Baricco: Hegelova duša a kravy z Wisconsinu
22/09/2022 / Primaciálny palác / 18:00

čítanie o hudbe

  • Mário GEŠVANTNER, slovo
  • Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

uvedenie knihy: Stanislav Vallo, Andrej Šuba

Podujatie je súčasťou medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie 2022.


Čítanie z knihy esejí o kultúre, hudbe a umení interpretácie Alessandra Baricca, ktorú vydali Konvergencie v spolupráci s vydavateľstvom Artforum v máji tohto roka. Knihu preložil Stanislav Vallo

vstup voľný, začiatok od 18:00, trvanie približne 40 minút

Alessandro Baricco začínal ako hudobný kritik v denníkoch La Stampa La Repubblica. Jeho úvahy  o hudbe a hudobníkoch vyšli v knihách Génius na úteku (o Rossinim, 1988) a Hegelova duša a kravy z Wisconsinu (1992). Vo štvorici filozoficko-estetických esejí skúma vzťahy medzi hudbou a modernitou, interpretáciou, recepciou a percepciou a uvažuje o hodnote hudby pre spoločnosť. V tejto súvislosti zavádza termín musica colta („ušľachtilá hudba“). Chápe pod ním hudbu, ktorá nie je muzeálnou hodnotou, kratochvíľou či spotrebným tovarom, ale vstupuje do dialógu so súčasnosťou. Deje sa tak prostredníctvom interpretácie, ktorá musí byť traumou, šokom a osvietením súčasne. Začiatkom 90. rokov 20. storočia bola aktuálna aj Bariccova polemika so zakonzervovanými ideovými východiskami tzv. Novej hudby.

>> KÚPIŤ KNIHU - Alessandro Baricco: Hegelova duša a kravy z Wisconsinu <<