Building Bridges / Bella/Grieg

Festival Konvergencie uvedie špeciálny slovensko-nórsky večer, ktorého súčasťou budú tri koncerty. Večer začne od 18:00 hudobným dvojportrétom romantikov Jána Levoslava Bellu a Edvarda Hagerupa Griega. Vstup na tento koncert je voľný.

Najvýraznejší predstaviteľ hudobného romantizmu na našom území Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) a Nór Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907) boli súčasníkmi. No kým dielo nórskeho skladateľa sa aj vďaka domácej podpore stalo jedným z pilierov kreujúcej sa národnej kultúry a Grieg sa presadil i v zahraničí ako rešpektovaný reprezentant škandinávskej hudby, Bella nenachádzal pre svoj talent dostatok priestoru a Slovensko na dlhé roky opustil. Vrátil sa až po vzniku Československej republiky a na docenenie stále čaká. Spoznať komornú tvorbu dvojice romantikov umožní úvodný koncert nórsko-slovenského večera na Konvergenciách.

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Serenáda pre violončelo a klavír (1879)
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň Pri Prešporku na Dunaji (1866/1879)
Pieseň bez slov pre husle a klavír (1874)
Elégia pre husle, violončelo a klavír (c1870)

Julia ROSHKO (UA), husle
Jozef LUPTÁK, violončelo
Peter PAŽICKÝ, klavír

Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907)
Husľová sonáta č. 3 c mol, op. 45 (1887)

Milan PAĽA, husle
Katarína PAĽOVÁ, klavír

⏳ Trvanie koncertu: 50 minút

🎫 VSTUP VOĽNÝ

Koncert je súčasťou medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie 2022.

Pozrite si celý program festivalu Konvergencie 2022: www.konvergencie.sk
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.