Srdečne Vás pozývame na výstavu jedného z najvýznamnejších predstaviteľov východoslovenského výtvarného umenia druhej polovice minulého storočia – Júliusa Hegyesyho. 

Július Hegyesy sa narodil v Hosťovciach, žil v Košiciach, pôsobil na terajšej Prešovskej univerzite, kde celý život učil svojich študentov kresbu. Učil sa kresliť u Ľudovíta Felda, neskôr na VŠVU v Bratislave študoval u profesora Dezidera Millyho a Petra Matejku. Keďže je to kresba, na ktorej stojí celé jeho dielo, výstava prezentuje práve túto časť jeho tvorby. Bola mu po celý život meditáciou, prostriedkom vyjadrujúcim najjemnejšie záchvevy duše, bola najčistejším zhmotnením jeho pocitov a názorov. Rád sa díval na objekt svojho záujmu, pozoroval, nadväzoval s ním kontakt, či už išlo o portrét, zátišie, otvorenú krajinu či lesné interiéry, akty. Línia kresby sa z minucióznej mladíckej kresby vyvinula do spontánneho, automatického prejavu, ktorý vychádzal z reality, ale mal čím ďalej tým viac abstrahujúci charakter smerom k minimalistickému prejavu vo vysokom veku. Ostal pritom dokonca v éterickom svete jednoduchosti, hĺbky, filozofujúceho hĺbania. Človek nevníma detaily, len to podstatné, čo vytvára výsledný dojem. Jeho dielo je svet pokojný, harmonický, mlčanlivý. Je pokorne čistý a čitateľný. Analyzovať jeho tvorbu znamená pochopiť a prijať jeho samého, jeho životnú filozofiu, múdrosť, neochvejnú názorovú a myšlienkovú púť za jednoduchosťou, harmóniou a pravdou. Uspokojovalo ho, čo mu bolo najbližšie, čo mal rád a čo je vo všetkých ľudských životoch tak obyčajne prítomné. Výstava predstavuje portréty, lesné interiéry, vidiecke dvory, krajinu, akty, ale i doposiaľ nevystavené študentské kresby, všetko vytvorené prevažne jeho obľúbeným čiernym uhľom.

Kurátorkou výstavy je Zuzana Uhrinová-Hegyesyová.

Vernisáž: 21. 02. 2023 o 17:00
Trvanie: do 23. 04. 2023