Centrum voľného času, Orgovánová 5 040 11 Košice Hvezdáreň a planetárium pracovisko Popradská 86 v mesiaci NOVEMBER a DECEMBER uvádza pre verejnosť programy a pozorovania v planetáriu a hvezdárni

UTOROK-7.11. a 28.11, 12.12. a 19.12.

  • - 17.00-21.00: KRÁĽOVSKÁ PLANÉTA - prednáška o planéte Jupiter spojená s pozorovaním večernej oblohy, vstup o 17.00 vhodný pred deti a rodičov, vstup o 19.00 vhodný pre staršie deti, mládež a dospelých

STREDA -8.11. a 22.11., 6.12. a 20.12.

  • - 18.30-20.30: OBLOHA DNES - program pre staršie deti, mládež, dospelých o aktuálnej oblohe a astronomických úkazoch spojený s pozorovaním večernej oblohy

ŠTVRTOK - 9.11.

  • - 10.30-13.00: ZÁKRYT VENUŠE MESIACOM - pozorovanie denného zákrytu planéty Venuše Mesiacom, uskutoční sa len v prípade jasného počasia

SOBOTA 11.11 a 2.12.

  • 11.11. od 14.00 do 19.00: ASTROSOBOTA - METEORY
  • 2.12. od 14.00 do 19.00: ASTROSOBOTA - DEEP SKY OBJEKTY

- programy pre deti a rodičov so vstupmi o 14.00, 15.30, o 17.00 program najmä pre staršie deti, mládež a dospelých

ŠTVRTOK - 23.11. a 14.12.

  • - 17.00-21.00: ASTRONOMICKÝ ŠTVRTOK -o 17.00 premietanie filmov, o 18.00 prednáška - téma bude zverejnená neskôr, o 19.30 hviezdy v planetáriu a pozorovanie planét pre staršie deti, mládež a dospelých
    Podujatie sa uskutoční v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ

ŠTVRTOK - 28.12 a PIATOK - 29.12.

  • - 15.00-21.00: PRÁZDNINOVÉ PLANETÁRIUM - programy pre deti a rodičov so vstupmi o 15.00 a 17.00, o 19.00 program pre staršie deti, mládež a dospelých

Programy v planetáriu sa uskutočnia za každého počasia pre najmenej 10 záujemcov. Pozorovania sú len za jasného počasia.

Upozornenie - pred budovou, Popradská 86 nebude možné parkovanie, a to z dôvodu stavebných a výkopových prác.

Vstupné: 2€/osoba


>> Rezervačný systém „Planetárium pre verejnosť“

V rezervačnom systéme si môžete rezervovať konkrétny deň a čas. Na Váš email dostanete potvrdzujúcu správu na počet rezervačných miest. Pri príchode na recepciu CVČ Popradská 86 sa preukážete emailom a zaplatíte poplatok 2€/osobu.
V prípade zmeny programu Vás budeme informovať na email, ktorý ste uviedli v rezervačnom systéme.

Info: 055/6411 411, kanuk@cvckosice.sk, www.cvckosice.sk