BEETHOVEN - GLIERE / online koncert
Mimoriadne koncerty11.02.2021│Online + TelKE │19:00

HRÁME KOMORNE 
husle:
 Maroš Potokár (umelecké vedenie), Mátyás Mézes, Barbora Lenártová, Róbert Lenárt
violy: Peter Olejár, Martin Jeriga
violončelá: Róbert Kováč, Thomas Bertolotti
klarinety: Martin Mosorjak (umelecké vedenie), Adrián Golec
fagot: Samuel Berčík, Marián Žuk
lesné rohy: Szilárd Imre Buka, Gabriela Kluchová Kurucová

Ludwig van Beethoven: Sexteto pre dychové nástroje Es dur, op. 71 
Reinhold Glière  Okteto pre sláčiky D dur, op. 5

Prvý z febuárových online koncertov otvorí Beethovenove Sexteto pre dychové nástroje pod umeleckým vedením klarinetistu Martina Mosorjaka. Po nich prídu na rad sláčiky, viac priblížil koncertný majster Maroš Potokár: „Sláčikové okteto Reinholda Gliera patrí oprávnene medzi najvýznamnešie skladby pre toto do istej miery raritné obsadenie nástrojov. Dielo prináša výraznú “ruskú” melodiku a harmóniu, emocionálny náboj, farebné znenie či brilantné party jednotlivých nástrojov. Práca na opuse nás všetkých strhla a tešíme sa na náš stream-koncert.”

Online na facebookových stránkach Štátnej filharmónie Košice a TV TelKE. Vstup voľný.

Celý febuárový online program Šfk nájdete tu: https://kamdomesta.sk/pr/270118