PROGRAM: 
  • POKUSY
  • OTVORENÉ HODINY FYZIKY
Dátum: 12. apríl 2018, 9:00 – 15:00

Miesto konania:  Hvezdáreň a planetárium - Štóska 174,  Medzev

http://wp.kcubar.sk