Štátna vedecká knižnica

Hlavná 10
040 01 Košice

www.svkk.sk
svkk@svkk.sk
+421 55 622 27 80O nás

 Budovy ŠVK Košice  Budova na ulici Hlavná č. 10 Podstatná časť služieb pre čitateľov a návštevníkov Štátnej vedeckej knižnice je sústredená v budove na Hlavnej ulici číslo 10, v ktorej je aj hlavné sídlo organizácie. Budova na ulici Pribinova č. 1 Oddelenie bibliografie a oddelenie doplňovania a spracovnia kníh a periodík majú svoje pracoviská na prvom poschodí, oddelenie špeciálnych fondov a školiace centrum je prízemí. Na nádvorí je Kultúrno vzdelávacie centrum. Budova na ulici Pri Miklušovej väznici č. 1 V starobylej budove sídli časť oddelenia bibliografie a oddelenie historických fondov s bohatou príručnou knižnicou a študovňou a reštaurátorské pracovisko. Budova na ulici Zvonárska č. 19 Dnes je budova využitá na sklady knižničného fondu s knihárskou dielňou na nádvorí. Budova na ulici Zvonárska č. 21 V súčasnosti budova slúži oddeleniu prevádzky, pracovisku údržby a fotodielni.

Program

Pre toto vyhľadavanie sme nenašli žiadne udalosti