Košík na pečivo

Rozsah: 8 hodín / 2 lekcie
Kapacita: 6 osôb
Cena: 60 €

Viac informácii

Na kurze sa oboznámite so zabudnutým prírodným materiálom – pálkou, osvojíte si technologické postupy spracovania a výroby z pálky. Technikou pletenia na forme si z pálky vyrobíte košík na pečivo.

V cene kurzu je zahrnutá práca lektora a materiál. Počas kurzu budú poskytnuté pracovné pomôcky a nástroje.

Určené pre: dospelí
Miesto konania: Košice, Mäsiarska 52
Kontaktné údaje: Iveta Kažimírová, +421 905 780 048, iveta.kazimirova@uluv.sk


Termíny

Trvanie kurzu: 12. 10. - 13. 10. 2023
Termín: štvrtok, piatok /16.00-20.00/
Lektor: Eva Horváth
Cena: 60 € / >> PRIHLÁSIŤ SA


>> Kompletná ponuka  kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach <<