Kurzy paličkovania a keramiky pre začiatočníkov

Tvorivý relax v inšpiratívnom prostredí Domu tradičnej kultúry Gemera

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, opäť spúšťa veľmi obľúbené kurzy pre dospelých. Kurz keramiky už 28. februára 2023 a o dva dni neskôr, 2. marca, kurz paličkovanej čipky.

Počas ôsmich lekcií keramikárskeho kurzu, v trvaní 25 hodín si účastníci osvoja základné techniky modelovania z hliny, dekorovanie, glazovanie, patinovanie, ako aj postupy finálneho procesu výpalu. Kurz je určený pre dospelých a bude prebiehať každý utorok od 16:00 pod vedením lektorky Renáty Kseničovej. V cene kurzu 140 € je zahrnuté: materiál, pracovné pomôcky, uskladnenie výrobkov počas sušenia, 2x výpal v elektrickej peci, malé občerstvenie a certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu

>> Pozri si aj Kurz paličkovania <<

Záväzné prihlášky je potrebné doručiť do 28. februára 2023.
Počet účastníkov na kurzoch je limitovaný.

Info: Valéria Munková, munkova@gos.sk, 0905 939 691

Aktuálne informácie zo života Gemerského osvetového strediska sledujte na našej stránke www.gos.sk a na našich sociálnych sieťach, ktoré nájdete jednoducho ako @gos.roznava.