Kurz tvorivého písania pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka.

Tvorivosť, slovo zložené z deviatich písmen. Slovo tak často používané, toľkokrát skloňované. Skúsme sa zamyslieť, čo to zázračné slovo v sebe skrýva. Vedeli by sme definovať, čo to vlastne tvorivosť je? K čomu nám slúži samotná tvorivosť? Je tvorivosť vlastnosťou osobnosti? Je možné charakterizovať tvorivosť človeka? Sú tvoriví všetci ľudia alebo nie? Tvorivosť je veľmi ťažká práca, pretože človek musí veľa vedieť, poznať, študovať, premýšľať, byť vysoko motivovaný, vytrvalý, ochotný riskovať, skúšať a trénovať, aby postúpil vyššie v tvorivosti. Musí mať rozvinuté kognitívne schopnosti – vnímanie, pamäť, predstavivosť, myslenie – aby mohol vytvoriť nový a hodnotný produkt. Príďte vytvoriť niečo nové, vlastné a hodnotné do našej knižnice na kurz tvorivého písania pod vedením našej konzultantky, slovenčinárky a textárky Mgr. Andrey Loužeckej.

„Len príďte. Príďte si pripomenúť vašu jedinečnosť a individualitu prostredníctvom kreativity. Preniesť svoje myšlienky, obrazy a vnemy na papier. Naučíme sa písať vlastné haiku, akrostich, cinquain, clustering, aforizmy, poviedky a mnoho iných literárnych žánrov. Naučíme sa odlišovať klišé a brak od originálneho a kvalitného textu. Zistíme aj to, čo je to gramatický rým a vlastne aj to, že ho vôbec nechceme používať. Nebudeme klásť medze fantázii. Jednoducho necháme hlavu, nech si aspoň na chvíľu robí čo chce. Budete odchádzať s príjemným pocitom dobre odvedenej práce. Teším sa na Vás.“ Andy

PS: prihlasovanie do 14.2.2023

slovanskastudovna@svkbb.eu