Všetkých milovníkov výtvarného umenia pozývame v piatok 13. januára 2023 o 16:00 hod. do priestorov Átrium klubu v Zuzkinom parku 4 na vernisáž výstavy výtvarníčky Anny Rusinkovičovej nazvanú Kvety zeme. Výstava nádherných keramických reliéfov ulahodí oku každého návštevníka a milovníka umenia. Zdrojom inšpirácie pre tvorbu nadanej umelkyne sú kvety. Nanášaním plastických štruktúr, expresívnym podaním a dôrazom na farebnosť prebieha súhra až do finálneho výsledku. Tieto procesy využíva pri tvorbe keramických reliéfov aj v kombinovaných technikách malieb.

Anna Rusinkovičová je absolventkou Strednej umelecko-priemyselnej školy v Kremnici. Žije a tvorí v Kováčovej. Pracuje ako inštruktorka v keramickej dielni na oddelení artterapie-ergoterapie v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej. Svoju tvorbu prezentuje na autorskych výstavách doma i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje na kolektívnych výstavách a sympóziách.

Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme pekný umelecký zážitok.