Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove Vás srdečne pozýva na 17. ročník literárneho festivalu Prešov číta rád, ktorý sa uskutoční 21. – 23. septembra 2022. 

Zdroj: kniznica-poh.sk

Program:

21. september 2022

 • 17:30 hod.Publicistický večer
  Beseda s autormi - Arpád Soltész, Mariana Čengel Solčanská
  Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, Prešov 

22. september 2022

 • Doobeda│Besedy s hosťami na základných, stredných školách a gymnáziách v Prešove
   
 • 18:00 hod.Literárna talkshow - moderátori Zuzana Belková a Dado Nagy
  Hostia:
  • Pavol Rankov
  • Eva Luka
  • Ivana Komanická
  • Jiří Walker Procházka (ČR)
  • Kristína Ježovičová
  • Toňa Revajová
  • Vanda Rozenbergová
  • Andrea Gregušová
  • Jana Micenková
  • Natalia Ščerba (UK)
  • Arpád Soltész
  • Mariana Čengel Solčanská
  • Hudobný hosť - SKYVA
   /​​​​​Klub Stromoradie, Kmeťovo Stromoradie pri Strednej odbornej škole pedagogickej

23. september 2022

 • Doobeda│Besedy s hosťami na základných, stredných školách a gymnáziách v Prešove
   
 • 18:00 hod.Fantastique PO
  Beseda s autormi fantasy a sci-fi žánrov - Natalja Ščerba, Jiří W. Procházka
  Libresso Books & Coffee, Hlavná 29, Prešov

 • Vstup zdarma