“Aperitivo” je krátka prezentácia vesmíru Luisa Garcíu a Pere Josepha, zoskupenia Los Informalls. Ľudia vedení vážnosťou, poriadkom a disciplínou sa spojili, aby predstavili svoj spôsob chápania umenia a života. Cesta plná rozporov, irónie, humoru a chaosu. Dielo na pomedzí tanca, divadla a performance s hravosťou pracuje s chybami ako s hlavným nástrojom na rozbitie establišmentu. Los Informalls otvárajú okno, ktorým môže vstúpiť život a umenie. Je to absurdné predstavenie o význame priateľstva a oddanosti. Kladie otázku – čo treba urobiť, aby sme sa oslobodili od nás samých, od posudzovania iných a boli schopní nechať všetko plynúť?

“Aperitivo” zoskupenia Los Informalls je adaptáciou na ich celovečerné a hlavné jedlo “Vnútornosti s hranolkami”.

Tvorcovia: Luis García and Pere Joseph
Na scéne: Luis García and Pere Joseph
Hudba: Pol Jubani and Mattia Sinigaglia
Kostýmy: Valentina Azzati
Distribúcia: Rotativa Performing Arts
Foto: Elias Aguirre, Gorka Bravo and German Anton

Prečo by ste to mali vidieť podľa dramaturgov festivalu

Los Informals je divoké duo s nespútanou energiou kombinujúce perfomance, divadlo, tanec. Stretnete ich v rôznych situáciách a priestoroch v priebehu festivalu. Kedy sme my sami hercami, v akej situácii hráme naše role? Kto je herec a kto divák?