Ľubomír Viliam Prikryl – historik, geomorfológ, farský kronikár ; * 14.6. 1934, Bratislava ; výročie narodenia

Predstavíme Vám život významnej osobnosti prostredníctvom literatúry a článkov z fondu Krajskej knižnice v Žiline. K osobnostiam žilinského regiónu patrí aj vedec, historik, publicista, kronikár a dirigent RNDr. Ľubomír Wiliam Prikryl, CSc. Napriek tomu, že vedec je rodený Bratislavčan, jeho spätosť so Žilinou je nemalá.