Deň s OZ Hans v NMG

Búrame bariéry II. - ako pokračovať v sprístupňované kultúrneho dedičstva, kultúrnej inštitúcie, pre rôzne typy znevýhodnených skupín. Aké majú potreby a ako ich vie NMG pomôcť naplniť.

V spolupráci s OZ Hans pripravujeme podujatie Búrame bariéry II., ktoré sa uskutoční 11.2. 2023 (sobota) v priestoroch Novohradského múzea a galérie od záhrady po stálu expozíciu.

Od hier k spoznávaniu artefaktov v Novohradskom múzeu a galérií s OZ Hans. Vítané sú všetky deti so zdravotným znevýhodnením.

Počas dňa budú pripravené individuálne aktivity na spoznávanie priestoru nášho múzea a galérie ako aj diel u nás.

Hry:

  • Lovci detailov /párovanie detailov z kartičiek s vystaveným dielom
  • pexesá inšpirované zbierkovým fondom NMG
  • omaľovánky a skicáre na kreslenie

A ďalšie aktivity pre rodiny s deťmi, ktorých cieľom je spríjemniť a zatraktívniť zážitok z návštevy múzea a galérie pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Vstupné podľa aktuálne platného cenníka NMG.

Lokalizácia: Novohradské múzeum a galéria na Námestí Kubínyiho č. 38/3, Lučenec
Termín: 11.2.2023 od 10:00 – 14:00

Vstup do NMG podľa aktuálne platných opatrení.