ÚĽUV a SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy drevených hračiek Koleso, koleso, okolesilo si sa.

Výstava prezentuje tradičnú drevenú hračku a jej prienik do súčasného dizajnu. Pozrieme sa, ako pracovali s motívom kolesa pri výrobe hračiek naši predkovia, a ako túto tému uchopujú výrobcovia dnes. Dizajnéri, výtvarníci prinášajú do tejto oblasti kreatívny potenciál a nekonečné výtvarné možnosti. Koleso je symbolom pokroku,  od minulosti k súčasnosti, a spolu s drevenou hračkou aj symbolom trvalých hodnôt, bez ohľadu na historické obdobie. Motív kolesa, kruhu, točenia je v tradičnej kultúre všadeprítomný. Ornamenty, výšivky, hrnčiarsky kruh, košikárstvo, drotárstvo, ale aj ľudový tanec či v kolobehu času sa opakujúce výročné zvyky. Rozmanitosť foriem úžitkových predmetov a zároveň nápaditosť a remeselná disciplína predchádzajúcich generácií tvorcov predstavuje pre nás studnicu, dedičstvo, z ktorého môžeme čerpať. Návrat ku koreňom ponúka mladým dizajnérom a výrobcom hlboký inšpiračný zdroj.

Drevená hračka nesie v sebe jednoduchosť, prostotu, vychováva k trvalým hodnotám a úcte. Veríme, že aj deti sa v budúcnosti samy stanú nositeľmi tvorivosti. Pretože drevená hračka, popri ktorej majú možnosť vyrastať, je nesmrteľná. Aj keď koleso už bolo vymyslené...

Súčasťou otvorenia výstavy bude interaktívny seminár dňa 20.10.2022 od 10.00 do 16.00 hod. venovaný renesancii drevenej hračky, jej vplyvu na rozvoj kreativity, intelektuálnych, emocionálnych a sociálnych schopností a zručností.

Výstava bude sprístupnená od 21. októbra 2022 do 31. marca 2023 v barokovej sále kaštieľa na hrade Modrý Kameň v utorok až piatok od 9.00 – 15.00 hod. Kurátorka výstavy je Mgr. Art. Andrea Rolková.

Projekt je realizovaný vďaka podpore grantov EHP, ktoré predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.