Lučenec: Výstavy

Básnik s ohnivou dušou – Petőfi v Lučenci
Legendárne priateľstvá Petőfiho
Palócke poklady
Ryby, rybky, rybičky
Šarlota Bottová. Rómski spisovatelia – ako ich vidím ja
Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť
Vesmír očami detí
Básnik s ohnivou dušou – Petőfi v Lučenci
Legendárne priateľstvá Petőfiho
Palócke poklady
Ryby, rybky, rybičky
Šarlota Bottová. Rómski spisovatelia – ako ich vidím ja
Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť
Básnik s ohnivou dušou – Petőfi v Lučenci
Legendárne priateľstvá Petőfiho
Palócke poklady
Ryby, rybky, rybičky
Šarlota Bottová. Rómski spisovatelia – ako ich vidím ja
Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť
Víkend otvorených parkov a záhrad 2023