Lučenec: Výstavy

Koleso, koleso, okolesilo si sa
Syseľ
História na plagáte, plagát v histórii
Koleso, koleso, okolesilo si sa
Syseľ
História na plagáte, plagát v histórii
Syseľ
História na plagáte, plagát v histórii
História na plagáte, plagát v histórii
História na plagáte, plagát v histórii
Koleso, koleso, okolesilo si sa
Syseľ
História na plagáte, plagát v histórii
Koleso, koleso, okolesilo si sa
Syseľ
História na plagáte, plagát v histórii
Koleso, koleso, okolesilo si sa
Syseľ
História na plagáte, plagát v histórii
Koleso, koleso, okolesilo si sa