XIV. Trienále akvarelu
Medzinárodná súťažná prehliadka a výstava súčasnej akvarelovej tvorby

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec
Kurátori: Prof.PaedDr. Jaroslav UHEL, ArtD., Andrea Németh Bozó
Zasadnutie poroty: 15. 11. 2022
Vernisáž: 15. 12. 2022,16.00
Trvanie výstavy: 15. 12. 2022 – 19. 02. 2023

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1983 pravidelne usporadúva medzinárodnú súťažnú prehliadku súčasnej akvarelovej tvorby Trienále akvarelu. Je to jediné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na súčasnú akvarelovú tvorbu  domácich a zahraničných umelcov. Podujatie nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby  autorov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu. Jej cieľom je oboznámiť verejnosť s aktuálnymi trendmi a výsledkami v tejto výtvarnej technike a zároveň podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.

„O umení môžeme hovoriť iba v tom prípade, ak sprostredkovávame obsah prostredníctvom novej, pôvodnej originálnej formy. Zároveň neexistujú univerzálne pravidlá platné pre všetkých tvorivých jedincov v podstate bez ich diverzifikácie. Sú to špecifické činnosti s odrazom rôznorodosti ľudí. Výtvarná tvorba je krásna a presvedčivá vo svojej materiálnosti prenesenej do vzájomných postojov človeka k človeku. Akvarelová tvorba, a nielen ona, má svoj intímny život a potrebuje množstvo invencií. Práve vystavené práce v podstate dokumentujú úprimne a bez príkras zhmotnenú koncentráciu pozornosti autorov, ktorí často pracujú s témou paralelnej reality. Vznik ich umeleckého tvorivého zámeru je mnoho krát kombináciou spomienok a prítomnosti, kombináciou vonkajšieho a svojho vnútorného sveta.“ – píše predseda medzinárodnej odbornej poroty a hlavný kurátor výstavy Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., ktorý sám je umelcom venujúcim sa aj akvarelovej tvorbe.

Odborná porota v zložení Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., H. Szilasi Ágota, Dr. Shah Gabriella, PhDr. Kinga H. Szabóová a Mgr. Dušan Krnáč hodnotila prihlásené výtvarné práce v počte 120 od 47 autorov zo siedmych krajín: Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Srbsko a Holandsko.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a udelenie cien sa bude konať na vernisáži výstavy 15. decembra 2022 v priestoroch Novohradského múzea a galérie.