EN text below
Martin Toldy
Collective Happiness // Kolektívne šťastie
Kurátor // Curator: Václav Janoščík
Vernisáž // Exhibition Opening: štvrtok // Thursday 9.11.2023, 18:00
Galéria Medium // Medium Gallery, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Trvanie výstavy // Duration: 10.11. – 10.12.2023
 
Čím viac sme posadnutí šťastím a zábavou, tým viac rastie naša nespokojnosť a nepokoj pri ich dosahovaní. Rastie v nás pocit, že sme na niečom závislí bez toho, aby sme vedeli, čo to je. V poslednom desaťročí sme boli svedkami*kyňami nielen globálnej emigrácie do online ekosystémov a rozpadu našej ekonomiky pozornosti, ale aj rastúceho nesúhlasu a nedôvery v spoločné zážitky či hodnoty. Tomu sa však nedá čeliť len na úrovni konkrétnych problémov. Musíme zároveň obnoviť verejnú diskusiu o šťastí, jeho formách a sile. To sa však nedá urobiť v súčasných systémoch ekonomického alebo sociálneho kapitálu, ktoré problém živia naďalej. Možno by sa to dalo uskutočniť prostredníctvom malých zásahov, udržiavaním priateľstiev, vyjadrovaním hodnôt v našom správaní (a nie v príspevkoch na sociálnych sieťach), sociálnou reprodukčnou prácou a nie kariérou v umení, športom a nie fitnessom.
 
Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
Výstava je súčasťou festivalu OFF Bratislava 2023.
Mediálny partner: Artalk.cz
//
All the more we are obsessed with happiness and entertainment there is growing discontent and uneasiness in achieving it. More and more it feels like we are addicted to something without knowing what it is. In the past decade we have witnessed not only global emigration to online ecosystems and refracturing of our attention economy, but also there is growing dissensus and distrust in shared experiences or values. This cannot be countered only on the level of specific issues. We also have to renew our public negotiation about happiness, its forms and power. This cannot be done in the present circuitries of economic or social capital, it's them perpetuating the problem. Maybe it could be done by doing small things, maintaining friendship, expressing values in conduct (not in posts), social reproductive work not art careers, sports not fitness.
 
This project was financially supported by Bratislava Self-Governing Region.
The exhibition is a part of the festival OFF Bratislava 2023.
Media partner: Artalk.cz