Turčianska galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozývajú na FINISÁŽ výstavy Ladislav Záborský: Nebo ako závažná realita 23/6/2021 o 17.00 h v Turčianskej galérii v Martine.

Výstavou vás prevedie kurátorka výstavy Jarmila Kováčová.

Budeme sa na Vás tešiť.