Koncerty A cyklu │ 01.06.2023 │ Dom umenia │ 19:00

  • Štátna filharmónia Košice
  • Robert JINDRA, dirigent
  • Petr NEKORANEC, tenor
  • Tomáš VRÁNA, klavír

Program:

Bohuslav Martinů: Saltarello z opery Mirandolina H.346
Benjamin Britten: Les Illuminations pre vysoký hlas a sláčikový orchester op. 18
Karol Szymanowski: Symfónia č. 4


Vstupné: 12/11/10 € zľavnené: 9/8/7 € lóža: 16 € / KÚPIŤ LÍSTKY

Britský skladateľ Benjamin Britten sa vždy zaujímal o náročné, ale podnetné texty, hľadal zaujímavé formové rozuzlenia a  písal pre rozmanité, originálne, skôr malé zostavy nástrojov a ľudských hlasov, pričom uprednostňoval sláčikové nástroje pred veľkým symfonickým orchestrom. Svoju skladbu Les Illuminations pre vysoký hlas a sláčikový orchester dokončil v roku 1939. Texty čerpal z rovnomenného cyklu básní od Arthura Rimbauda. Úchvatné, takmer surrealistické vízie francúzskeho básnika našli v Brittenovom poňatí dokonalé zhudobnenie. Dielo Les Illuminations vlastne predstavuje osobitú vokálno-inštrumentálnu suitu. V jednotlivých častiach hudba vyjadruje nielen atmosféru výnimočne obraznej poézie, ale zároveň sa úzko prepája s textom a pozorne sleduje rytmus a melódiu jednotlivých slov a viet.

Symfóniu č. 4 „Koncertantnú“ pre klavír a orchester písal Karol Szymanowski pôvodne s predstavou, že v nej bude zároveň aj sólistom, hoci ju venoval Arthurovi Rubinsteinovi. Dielo patrí k majstrovským dielam poľskej hudobnej literatúry, prezrádza zrelosť nápadov i kompozičného remesla potrebného na jeho realizáciu. Klavírny part tvorí spolu s orchestrom jednotný zvukový organizmus rozdielneho sfarbenia a funkcionality. Szymanovského symfónia je dielom výnimočnej muzikality a expresivity, je naplnená krásnymi melodickými líniami a svojou trojčasťovou štruktúrou zreteľne odkazuje skôr ku koncertantnému žánru než k symfonizmu.

Viac sa dozviete v Tlačovej správe.