Diabol záhradníkom alebo využitie inváznych rastlín a novej divočiny pri tvorbe mestskej krajiny.

Ako využiť invazívnu, spontánne sa šíriacu mestskú vegetáciu pri tvorbe nových verejných priestranstiev? Majú superschopnosti, ktoré môžu prekonať napríklad globálne otepľovanie alebo extrémne znečistenia? Ukážka pestrej škály inváznych a expanzných druhov vrátane často bizarnej vegetácie, ktorú vytvárajú, a využitie ich špecifických schopností (rezistencia voči znečisteniu, ľahké šírenie, mechanická odolnosť) pri (často bodovej a extenzívnej) tvorbe mestskej krajiny. Určené ako pre architektov a urbanistov, tak pre guerilla gardeners; pre babičky i kraváťákov.

Priebeh:

  • 10:00 - 12:00│TEÓRIA A PRAX, zaujímavé príbehy invázií - prezentácia. Case study: postindustriálna krajina IBA Lausitz, štúdie "južného centra" Brna
  • 12:00-13:00 obed
  • 13:00-15:00│EXKURZIA na väčší počet miest s ukážkami jednotlivých druhov a typov vegetácie
  • 15:00 - 17:00│Návrat dovnútra a vysádzanie virtuálneho priestoru v Košiciach po skupinkách

PRIHLASOVACI FORMULAR: bit.ly/2J6aqy9

Na udalosť nadväzue prednáška s diskusiou Mestoláska: Mesto X Divočina, ktorá sa bližšie pozrie na aplikovanú ochranu prírody a krajinnú ekológiu (nie len) pre architektky, architektov, urbanistky a urbanistov