Ako spoznať hodnotnú krajinu brownfields - semiprázdnych priestorov po zväčša industriálnej výrobe uprostred miest? A ako ju využiť pri konverzii na nové mestské štvrte? Čoho si všímať, kde ustúpiť a kde naopak trvať na svojom? Ako zakomponovať starú-novú "divočinu" do novej zástavby? Prednáška s diskusiou Mestoláska: Mesto X Divočina sa bližšie pozrie na aplikovanú ochranu prírody a krajinnú ekológiu (nie len) pre architektky, architektov, urbanistky a urbanistov. Okrem teórie sa dozviete aj o príkladoch z praxe napríklad z Berlínskeho Park am Glesidreieck alebo z holešovického Parku u vody

Hosť: Jan Albert Šturma (geobotanik)
Lokálna hosťka do diskusie: Eva Sitášová (botanička)
moderuje Spolka

***
Mestoláska je prepojená s Masterclass (12.6.) , v ktorej sa geobotanik Jan Albert Šturma venuje invazívnej mestskej vegetácii.

***
Spolka v spolupráci s Kinom Úsmev vám už tretím rokom prináša "Mestolásku", prednášku s verejnou diskusiou o živote v meste, mestskom plánovaní cez témy demokracie, rovnosti, transparentnosti a príležitostí v meste. Tešíme sa na vašu účasť!
Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.