Výstava fotografií študentov GBZA a iných slovenských škôl. Fotografie zachytávajú mnohouholníky, paralelné línie, goniometrické grafy, symetrie a iné matematické pojmy, ktoré súťažiaci našli v prírode, architektúre a podobne. Vernisáž výstavy najlepších prác z národného kola Matematickej fotografie sa bude konať 31. mája o 11:00 v Krajskej knižnici v Žiline.