Tanečné dielo matter v réžii Martina Hodoňa je osobnou, ironickou i nadsadenou sebareflexiou etablovanej generácie umelcov – tanečníkov Daniela Račeka a Anny Sedlačkovej a dramaturgičky Dáše Čiripovej. Jednotlivé časti inscenácie s rôznymi tvorivými prístupmi vypovedajú o ich tvorbe, prežívaní, no najmä o dožívaní. Ako sa vyrovnať s obmedzenou životnosťou vlastného tela a načo sú nám nadobudnuté vedomosti a životné skúsenosti? Je náš postupný zánik determinovaný tým, že sa z nás stanú len prázdne schránky, v lepšom prípade exponáty vystavené druhým ľuďom na obdiv či výskum, v horšom prípade ponechané druhým len na starosť? Dokážeme sa pred týmto vyprázdnením dostať aspoň k ako-takému životnému naplneniu?

Poďakovanie P*AKT Bratislava a CO.Labs Brno
Z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.

RÉŽIA Martin Hodoň DRAMATURGIA Dáša Čiripová CHOREOGRAFIA RASEMA SCÉNA A KOSTÝMY matoha  SVETELNÝ DIZAJN matoha ZVUKOVÝ DIZAJN Dominik Suchý ÚČINKUJÚ Anna Sedlačková, Dáša Čiripová, Daniel Raček PREMIÉRA 20. 5. 2022


GAFFA

Profesionálne nezávislé divadelné zoskupenie, ktoré vo svojej tvorbe spája experimentálny a autorský prístup. GAFFA je otvorenou platformou tvorcov, ktorých projekty prepájajú rôzne formy súčasného umenia. Nezávislé združenie poskytuje priestor pre divadlo, tanec, film aj výtvarné umenie. Princípom ich tvorby je práca s telesnosťou, ktorá sa stáva aparátom kontradikcie a synestézie zároveň. GAFFA na nezávislej scéne funguje už od roku 2015, ich diela boli dodnes súčasťou viacerých divadelných či tanečných festivalov.


Neskorý zber

Občianske združenie Neskorý zber vzniklo na jeseň roku 2014. Založili ho skúsení tanečníci, choreografi a taneční pedagógovia (Monika Čertezni, Daniel Raček a Anna Sedlačková), ktorí pôsobia v oblasti súčasného tanca už viac ako 20 rokov. Zámerom združenia je otvoriť priestor na zdieľanie umeleckých názorov a výpovedí zrelej generácie tanečných umelcov. Združenie zaujíma tiež medzigeneračný a medziodborový dialóg.


Martin Hodoň
1989

Vyštudoval divadelnú vedu na VŠMU a divadelnú dramaturgiu a réžiu na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Absolvoval doktorandské štúdium v Kabinete divadla a filmu v Slovenskej akadémii vied, oblasť jeho výskumu tvoril vzťah performance art a performing arts. Popri štúdiu absolvoval umeleckú stáž v divadle Husa na provázku (V. Morávek: Směšná interpretace) a dramaturgicky sa podieľal na projekte OBRYS pre Národné divadlo v Brne (réžia Jiří Bartovanec). V jeho tvorbe sa odráža inklinácia k fyzickému divadlu a interdisciplinarite. Je spoluzakladateľom zoskupenia GAFFA.

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partneri projektu sú P*AKT Bratislava a CO.Labs Brno.


Gaffa / Neskorý zber
Kolektív autorov: matter
16.00 v P*AKTe na Pionierskej 17
ENG / od 15 rokov / 70 min bez prestávky
VSTUPENKY


Inscenácia je súčasťou programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023.