Konvergencie pozývajú na Medzinárodné majstrovské kurzy pre spev & sláčikové nástroje. Kurzy sa uskutočnia od 2. - 7. 7. 2022 tentokrát v Košiciach.

LEKTORI:
 • Ida KELAROVÁ CZ, spev
 • Igor KARŠKO CH/SK, husle
 • Jozef LUPTÁK, violončelo
 • Martin RUMAN, viola
 • Zoltán Sýkora, fyzioterapeut
 • Andrej Šuba, muzikológ
KDE?
 • Konzervatórium Timonova
 • Štátna filharmónia Košice
PRE KOHO?
 •  kurz Idy Kelarovej pre každého, kto sa chce naučiť spievať (študenti umeleckých škôl aj všeobecná verejnosť)
 •  ostatné majstrovské kurzy a semináre pre študentov konzervatórií a hudobných akadémií
CENA KURZOV
 •  Ida KELAROVÁ “Každý umí zpívat” / 2. – 4. 7. 2022 / 2,5 dňa
  – študenti umeleckých škôl: 80 EUR
  – verejnosť: 150 EUR
 • Sláčikové nástroje (I. KARŠKO, J. LUPTÁK, M. RUMAN) / 2. – 7. 7. 2022 / 5 dní
  – študenti umeleckých škôl: 80 EUR
UBYTOVANIE A STRAVA

Prihlásení účastníci budú mať možnosť objednať si spoločné stravovanie počas trvania kurzov.
Viac informácií po potvrdení prihlášky.

Pre prihlásených účastníkov kurzov bude dostupné ubytovanie v hoteli za zvýhodnenú cenu.
Viac informácií po potvrdení prihlášky.

PRIHLÁSENIE

je potrebné pre každého účastníka cez online formulár do 12. 6. 2022

Link pre spevhttps://docs.google.com/.../1FAIpQLScvEVYnkl3.../viewform

Link pre sláčiková nástroje:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSevrNVIhn.../viewform

Po zaevidovaní vašej prihlášky vám zašleme potvrdzovací email spolu s pokynmi k úhrade kurzovného poplatku.

ĎAKUJEME PARTNEROM:

Medzinárodné majstrovské kurzy sú realizované s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. www.eeagrants.sk

Medzinárodné majstrovské kurzy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partnermi sú aj Konzervatórium Timonova a Štátna filharmónia Košice.

Ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.