Stará tržnica

Námestie SNP 25
811 03 Bratislava-Staré Mesto
SlovenskoĎalšie udalosti na tomto mieste konania

Bratislavský knižný trh – winter edition
Salónka so Slovenskou sporiteľňou
Ukrajina včera a dnes
Bratislavský knižný trh – winter edition
Salónka so Slovenskou sporiteľňou
Ukrajina včera a dnes
Bratislavský knižný trh – winter edition
Salónka so Slovenskou sporiteľňou
Ukrajina včera a dnes
Ukrajina včera a dnes
Bratislavská knižná burza 2022
Trh - Piac - Markt 2022
Salónka so Slovenskou sporiteľňou
Ukrajina včera a dnes
Salónka so Slovenskou sporiteľňou
Ukrajina včera a dnes
Salónka so Slovenskou sporiteľňou
Ukrajina včera a dnes
Salónka so Slovenskou sporiteľňou
Ukrajina včera a dnes