Srdečne Vás pozývame na klavírny recitál Mikiho Skutu, ktorý uvedie diela z tvorby Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena a Claude Debussyho - v utorok 08. 02. 2022 v koncertnej sále Domu umenia. 

MIKI SKUTA - KLAVÍRNY RECITÁL
Komorné koncerty │ 08.02.2022 │ Dom umenia │ 19:00

Program:

Johann Sebastian Bach: Toccata D dur, BWV 912
Ludwig van Beethoven:
- 32 variácií c mol, WoO 80
- Sonáta Es dur, op. 81a „Les Adieux“
Claude Debussy:
- Reflets dans l’eau / Odrazy vo vode - z cyklu Images
- Ce qu’a vu le vent d’ouest / Čo videl západný vietor - z cyklu Préludes Livre I.
- Clair de lune / Svit luny - z cyklu Suite Bergamasque

Koncert je v režime OP.

Od 19. 01. 2022 spĺňajú podmienky režimu OP:

  • osoba kompletne očkovaná,
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 90 dňami,
  • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať: 1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a 2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky,
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako 9 mesiacovpo aplikácii poslednej dávky,
  • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Pri príchode na podujatie je potrebné preukázať sa príslušnými potvrdeniami.

Ďakujeme za pochopenie.

Vstupné: 10 € zľavnené: 7 €

Viac o koncerte si môžete prečítať v Tlačovej správe, v ktorej pán Skuta m podal zaujímavé informácie k programu.