Tvorivá dielňa zameraná na spoznávanie mláďat našich operencov.

vstupy o 11:00 a 14:00 h.