Modlitby a sny
Golijov / Milhaud

modlitby, vízie, sny a hudba, komorný koncert z diel súčasného argentínskeho skladateľa Osvalda Golijova a klasika hudby 20. storočia Dariusa Milhauda

  • 18:00 / predkoncerné rozhovory
  • 19:00 / Golijov / Milhaud
    Osvaldo Golijov (1960): Dreams and Prayers Isaac the Blind (1994) (slovenská premiéra) / (Sny a modlitby Izáka Slepého)

Darius Milhaud (1892 – 1974): Les Rêves de Jacob, op. 294 (1949) / (Jacob’s Dreams, Jákobove sny)

  • Branislav DUGOVIČ – klarinet
  • Eduardo Martínez CABALLER (ES) – hoboj
  • Peter BIELY (SK/ES), Daniel RUMLER – husle
  • Martin RUMAN – viola
  • Jozef LUPTÁK – violončelo
  • Romana UHLÍKOVÁ – kontrabas

„Der Traum ist nicht vergleichbar dem unregelmässigen Ertönen eines musikalischen Instruments, das anstatt von der Hand des Spielers, von dem Stoß einer äußeren Gewalt getroffen wird, er ist nicht sinnlos, nicht absurd...“
Sigmund FREUD (Traumdeutung, 1900)

„Sen nie je chaosom nesúladných zvukov z nástroja, keď ho namiesto ruky hudobníka náhodne rozozvučí vonkajšia sila, nie je bezo zmyslu, nie je absurdný...“
Sigmund FREUD (Výklad snov, 1900)


Modlitby, vízie, sny a hudba. Francúzsky klasik hudby 20. storočia Darius Milhaud (1892 – 1974) a oceňovaný súčasný argentínsko-americký skladateľ Osvaldo Golijov (1960), ktorých fascinujúcu tvorbu spája eklektický prístup k hudobnému materiálu, sa vo svojich komorných dielach inšpirovali prorockými snami. Milhaudovo hobojové kvinteto Les rêves de Jacob (Jákobove sny) je kontempláciou o snoch a víziách starozákonného proroka. Kvinteto pre (klezmer) klarinet a sláčikové nástroje The Dreams and Prayers of Isaac the Blind (Sny a modlitby Izáka Slepého) O. Golijova vzniklo pod dojmom myšlienok stredovekého kabalistického rabína hľadajúceho vysvetlenie univerza v kombináciách písmen židovskej abecedy. Rafinovaná a mystická, taká bude hudba na piatkových Konvergenciách.

 Trvanie koncertu: 60 minút + predkoncertné rozhovory

>> Program festivalu <<
Vstupenky a permanentka: www.konvergencie.sk/vstupenky/

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.