Festival Konvergencie je o komornej hudbe a o zbližovaní.

Komorná hudba je o zbližovaní a komunikácii – medzi interpretmi navzájom i medzi interpretmi a publikom. Je ako začatý rozhovor, ktorý sa nekončí, ale stále rozvíja. A počúvanie komornej hudby – podobne ako komunikácia – rozvíja vnútro človeka, citlivosť k svetu, k druhým okolo nás a v neposlednom rade k nám samotným. Potrebujeme sa znovu učiť počúvať hudbu a cez hudbu i jeden druhého. Aby sme dokázali spolu žiť. Ľudia s umením, človek s človekom, ale najmä sami so sebou.

Zdroj: Festival Konvergencie

konvergencie 2023 / 10. - 24. september 2023

Prečítajte si aj tlačovú správu, kde sa dozviete viac :)

Vstupenky a permanentka: www.konvergencie.sk/vstupenky/

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a FB: Festival Konvergencie


>> PROGRAM NA STIAHNUTIE <<